databescherming

Privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website.

Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:
Johannes Willems, Wiesenstr. 7, 56587 Oberhonnefeld-Gierend, Telefoon: 0171-9200182, Email: info@rheinzeitbeimtoni.de

Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens bij het oproepen van de website

Als u deze website alleen gebruikt om informatie te verkrijgen en geen gegevens verstrekt, zullen wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om de website weer te geven op het internetgeschikte apparaat dat u gebruikt. Deze zijn in het bijzonder:

IP-adres

Datum en tijdstip van het verzoek

Hoeveelheid verzonden gegevens in elk geval

de website waar de aanvraag vandaan komt

Browsertype en browserversie

Besturingssysteem

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens zijn legitieme belangen volgens artikel 6, lid 1, UAbs. 1 letter f) DSGVO, om de presentatie van de website in principe mogelijk te maken.

Daarnaast kunt u gebruik maken van verschillende diensten op de website waar verdere persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

U heeft recht op toegang tot de u betreffende persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt (art. 15 DSGVO),

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (Art. 16 DSGVO),

U heeft het recht om de verwijdering te verzoeken (art. 17 DSGVO),

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt (art. 18 DSGVO),

Zij hebben recht op gegevensoverdracht (art. 20 DSGVO),

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 DSGVO),

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - die ten aanzien van u rechtsgevolgen heeft of die u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft (art. 22 van het DPA),

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming vermoedt (artikel 77 DSGVO). De toezichthoudende autoriteit in uw gewone verblijfplaats, op uw werkplek of op de plaats van de vermoedelijke overtreding is verantwoordelijk.

Gebruik van cookies 

Wanneer u de website bezoekt, kunnen er cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door de browser die u gebruikt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw apparaat verzenden. De partij die de cookie plaatst, kan echter bepaalde informatie over de cookie ontvangen. Cookies worden gebruikt om het internetaanbod gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het apparaat waarmee deze website is opgeroepen te herkennen wanneer deze opnieuw wordt opgeroepen.

De browserinstellingen kunnen worden gebruikt om het plaatsen van cookies te beperken of te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld alleen de acceptatie van cookies van derden worden geblokkeerd, of kunnen alle cookies worden geblokkeerd. Door het blokkeren van cookies is het echter mogelijk dat niet alle functies van deze website kunnen worden gebruikt. In de verdere tekst van deze gegevensbeschermingsverklaring zullen wij u specifiek informeren op welke punten en voor welke doeleinden cookies op de pagina's worden gebruikt.

Bron: Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van anwalt.de